top of page

Jij bent de leider binnen je gezin

Je bent altijd een voorbeeld voor je kind!

Je bent het allereerste en allerbelangrijkste voorbeeld voor je kind!!

Kinderen zullen je voorbeeld, positief of negatief, opvatten als een patroon voor de manier waarop ze hun leven moeten leiden.

Als een kind leeft met kritiek, leert het veroordelen.

Als een kind leeft met zekerheid, leert het vertrouwen in zich zelf hebben.

Als een kind leeft met vijandigheid, leert het vechten.

Als een kind leeft met acceptatie, leert het lief te zijn.

Als een kind leeft met angst, leert het bang te zijn. Als een kind leeft met erkenning, leert het een doel hebben.

Als een kind leeft met medelijden, leert het zichzelf zielig vinden.

Als een kind leeft met goedkeuring, leert het zichzelf aardig te vinden.

Als een kind leeft met jaloezie, leert het zich schuldig te voelen.

Als een kind leeft met vriendelijkheid, leert het dat de wereld een prettige plek is om te leven.

Het is mooi als je een voorbeeld kan zijn van een persoon die voortdurend vernieuwt, voortdurend aan relaties werkt en zijn denken en handelen probeert af te stemmen op zijn principes. Lukt dit niet, kom er dan op terug. Vertel wat er mis ging en wat je eigenlijk zou willen.

Als mentor bouw je relaties op, je investeert in de emotionele bankrekening. Het is de manier om mensen te laten weten dat je om ze geeft, dat je ze accepteert zoals ze zijn, onvoorwaardelijk, een vorm van onvoorwaardelijke steun. De manier waarop je je rol als mentor vervult heeft een ingrijpend effect op het gevoel van eigen waarde op je kinderen en op het vermogen hen te beïnvloeden en ze dingen te leren.

Een gezin heeft structuur nodig, richtlijnen om hun doel te bereiken. Als er geen patronen, regels en structuur binnen een gezin is wordt een gezin instabiel en wordt het overleven. Als organisator is het de kunst die structuur te bieden die echt belangrijk is. Dit biedt veiligheid aan het gezin, is overzichtelijk en voorspelbaar. Zo voelt het kind ruimte om zelf dingen te ondernemen vanuit een onafhankelijke wil.

Als leraar breng je je principes over. Als het kind, het gezin zich veilig voelt kunnen ze de principes na leven en begrijpen, ze krijgen vertrouwen in de principes van het gezin en in zich zelf. Als kinderen goede voorbeelden krijgen, liefde voelen en goede ervaringen hebben zijn ze ontvankelijk voor wat je ze probeert te vertellen. De kans is groot dat ze het dan ook in de praktijk willen brengen. Deze momenten kunnen cadeautjes zijn. Het is aan jou als leraar om de goede momenten hiervoor uit te kiezen.

- Je vervult een voorbeeldfunctie: gezinsleden zien jou voorbeeld en leren je vertrouwen.

- Je vervult een mentor rol: gezinsleden voelen je onvoorwaardelijke liefde en gaan zichzelf waarderen.

- Je organiseert: gezinsleden ervaren orde in hun leven en gaan vertrouwen op structuur die in hun fundamentele behoeften voorzien.

- Je vervult de rol van leerkracht: gezinsleden horen en doen. Ze ervaren de resultaten en leren vertrouwen te hebben in principes en in zichzelf.

Je kan een ander niet iets leren zonder dat er spraken is van een goede relatie. Als je je door de ander niet geaccepteerd voelt zal je ook niet veel aannemen van die ander. Zoals de wortels de takken en blaadjes van de boom voeden, zo voedt jou voorbeeld je relatie met de ander. Telkens als er een probleem is gebruik je de volgorde om de oorzaak van het probleem te zoeken. De wortels zijn nodig om de vruchten te kunnen plukken. De wortels moeten altijd voorzien worden van water, 1 x water geven is niet genoeg. Elke wortel vraagt om een eigen dosis toewijding, energie en visie.

Je vervult binnen het gezin altijd automatisch deze rollen. Het bepaalt het referentiekader van het kind. Ben jij er van bewust hoe je die rollen vervult? Natuurlijk zal de boom niet elk jaar even mooi bloeien en moet je de vruchten af en toe wat oppoetsen. Maar wees bewust van je invloed!

Wat is jou invloed op de boom?

recent
bottom of page