top of page

 

Meer informatie hierover!

1.  De boom van de 7 gewoonten
  om stevig in het leven te staan
                balans

 

2.  Geweldloze communicatie

         taal vanuit je hart

              verbinding

           3.  Focussen

luisteren naar wat voelbaar is

        opluchting/ruimte

 

Mijn kracht is mijn inlevingsvermogen, luisteren met aandacht. Aan de hand van verschillende werkvormen krijgt het kind weer toegang tot zijn/haar gevoelens en emoties. Er openen nieuwe mogelijkheden voor kwaliteiten en talenten. Samen met het kind zoeken we naar 'gereedschap' dat het kan gebruiken op zijn/haar weg om te groeien. Zo vertrouwt het kind op zijn eigen kunnen en komen veranderingen tot stand waar het zelf in gelooft. 

 

Ik als kindercoach begeleid het kind in het zoeken naar zijn eigen oplossingen. Vaardigheden aanleren om met gedrag of situaties om te gaan. Het kind draagt zijn eigen wijsheid bij zich, zijn wijsheid zit soms verborgen. De hulpvraag van de ouder is niet altijd dezelfde als de hulpvraag van het kind. Daarom vind ik het belangrijk dat we echt naar elkaar luisteren. Ik begeleid vluchtelingkinderen met NT2 onderwijs, cognitieve- en emotionele ondersteuning. In overleg thuis of op school.

 

Gedrag van het kind heeft invloed op heel het gezin. De 7 eigenschappen van happy kids (Covey) kunnen zowel het kind als het gezin vaardigheden aanleren die hen gelukkiger en socialer maken. De jakhals en de giraf geven inzicht in de communicatie. Naast creatieve werkvormen, spel en beweging, denkpatronen opsporen, geleide fantasie, mindfulness en een positieve oplossingsgerichte benaderingen lopen er samen 'met Stip' 3 onderstaande uitgangspunten als een rode draad door mijn kindercoaching heen:

 

 

 

Hoe werk ik als kindercoach ?

1.  De 7 eigenschappen van happy kids van Sean Covey. Kinderen kunnen vanuit deze eigenschappen op een speelse wijze hun eigen talenten en persoonlijkheid ontwikkelen. Met de eerste 3 gewoonten (de wortels) in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker en bang wordt of je zelf als slachtoffer zien, maar grip  krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid ziet. De stam gaat over relaties met anderen, luisteren voordat je praat en samenwerken, samen bereik je meer. Bij de kruin kom je tot bloei, komt er balans tussen hart, ziel, lichaam en geest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Geweldloze Communicatie  van Marshall Rosenberg. Geweldloze communicatie helpt ons stevig in het leven te staan. Een taal van verbinding, waarnemen zonder oordeel en interpretaties, gevoelens en behoeftes herkennen van je zelf en de ander. Het gaat niet om winnen en gelijk krijgen, maar om naar elkaar te luisteren en te leven met verschillen. De giraf en de jakhals leren je te luisteren naar de onvervulde behoeften van je zelf en de ander. De jakhals staat symbool voor afzondering, de schuld geven, oordelen, slachtoffer voelen, vergelijken enz. De giraf, het landdier met het grootste hart, staat symbool voor verbinding, spreekt en luistert met mildheid vanuit zijn hart. Giraffentaal zet het hart open zodat er ruimte komt voor vergeving. Ruimte om de wondertjes van het leven te mogen ervaren.

3.  Focussen van Eugene Gendlin. Luisteren naar wat kinderen zeggen, voelen en denken. Maar ook naar dat wat dieper zit, de gedachten en emoties. Aandacht geven aan ´iets´ in het kind wat lijfelijk voelbaar is. Het kind uit het gevoel dat het van binnen ervaart in bijvoorbeeld kleuren, tekeningen, geluid, klei of spel. Een gevoel waar het kind last van kan hebben en waar het geen woorden voor heeft is nu tastbaar, verplaatst van binnen naar buiten en heeft aandacht gekregen: het mag er zijn! Het geeft ruimte en het kind kan zich opgelucht en vrij voelen.

bottom of page